25600731

การคำนวนปริมาณปุ๋ย A-Bอัตโนมัติ

Program คำนวนปุ๋ยA-Bคลิกที่ภาพ
วิศวกรแบบบ้านผักไฮโดร เราทำเกษตรแบบวิศวกร..คลิกที่กราฟหาค่าปริมาณปุ๋ย A-B ง่ายๆแบบ4.0..5555 

25600429

สูตร การคำนวนแผนการปลูกของฟาร์มผักไฮโดร

คลิก  ภาพ Download Program สูตรมาใช้งาน
สำหรับลูกศิษย์ที่มาอบรมฯ คงไม่ยากและรู้วิธีใช้ program นี้
ขอให้สนุกกับแนวคิดเกษตร 4.0 แบบบ้านผักไฮโดร

25590107

สูตรคำนวนปริมาณน้ำผสมปุ๋ย A+B เข้มข้น

ถึงเวลาที่จะผสมปุ๋ยผง A-B ไปเป็นปุ๋ยน้ำเข้มข้น( Stock Solution) และนำปุ๋ยน้ำเข้มข้นไปใช้งานเทียบกับค่า EC ที่เราเรียกว่า (Working Solution)ในตารางที่ผมทำขึ้น Download ไปใช้งานได้เลยครับในรูปแบบ Excel ..และตาราง..ง่ายๆช่วยได้เยอะวิศวะทำเกษตรก็อย่างนี้.....>>>>

สูตรการคำนวนหาถังหรือบ่อบรรจุปุ๋ย A+B

ปัญหาเรื่องการคำนวนหาถังบรรจุปุ๋ย A+B ใช้ในระบบราง Hydroponics ต้องขุดบ่อ หรือ หาถังขนาดกี่ลิตรถึงเพียงพอ  ง่ายๆครับ คลิกที่ภาพแทนค่าสูตร เท่านั้นก็ได้ขนาดบ่อพัก หรือถังที่เหมาะสมแล้วครับ..

เทคนิกการผสมปุ๋ย A-B เข้มข้น

เทคนิกการใช้กราฟบ้านผัก ปรับค่า EC

เทคนิกการปลูกผักไฮโดรใน Big Pot

เทคนิกปลูกผักไฮโดรโปนิก แบบ FDA ใน Big Pot

25590106

Slide-ระะบบไซฟ่อนกับการทำไฮโดรดปนิก แบบใหม่ล่าสุดของโลก

ระบบไซฟ่อนที่ศูนย์เรียนรู้บ้านผักได้ทำขึ้น เป็นครั้งแรกของโลก Walking Stick Siphon ที่มาใช้ในระบบไฮโดรโปนิก คลิกที่ภาพครับ

Slide-เทคนิกการออกแบบการปลูกผักไฮโดรโปนิก

ดู Slide ในการอบรมปลูกผักไฮโดรอย่างมืออาชีพ เรื่อง"เทคนิกการออกแบบระบบ ไฮโดรโปนิก คลิกที่ภาพดูทบทวนกันครับ

25590105

Slide- ระยะรางปลูกผัก และสูตรคำนวนขนาดถังเก็บ

มาทำความรู้จักรางปลูกผัก และระยะที่เหมาะสม อีกทั้งขนาดถังเก็บปุ๋ย A+B จะคำนวนขนาดได้อย่างไร คลิกที่ภาพครับ

Slide- การทำ"ไฮโดรภาคสนาม

ศูนย์เรียนรู้บ้านผักไฮโดร ได้พยายามหาเทคนิกใหม่ โดยใช้กราฟ หาค่าปุ๋ย A-B ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ คลิกที่ภาพครับ

25590104

Slide-การปลูกผักสลัด แบบไฮโดรโปนิก

เคล็ดลับในการปลูกผักสลัดให้ออกได้ตามต้องการ  ระยะในการเจริญเติบโตของผัก และความต้องการปุ๋ย A+B ในแต่ล่ะช่วงการเจริญเติบโต คลิกที่ภาพ