ไซฟ่อน เบล(Bell) VS ไซฟ่อน ท่อโค้ง(Stick)

บ้านผักไฮโดร

การออกแบบแอโร่โปนิกส์ (Aeroponics) ในระบบน้ำขึ้น-ลง
(Flood And Drain(FAD))ทำได้หลายวิธีดังนี้
  1. Electricity ใช้ปั๊มไฟฟ้าดูน้ำเข้าและออก
  2. Mechanical เช่นระบบชักโครก
  3. Dynamic ใช้ไซฟ่อน(Siphon)
    ไซฟ่อน ท่อโค้ง(Siphon Stick)

บ้านผักไฮโดรคลิก..ที่ภาพบน..ดูฟาร์มกัญชา ใช้ไซฟ่อนท่อโค้งขนาด 8x10ม.
ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู

การทำไซฟ่อน ท่อโค้ง(Siphon Stick)

บ้านผักไฮโดรคลิก..ภาพบนชม Clip ความลับในการทำไซฟ่อนท่อโค้ง

ไซฟ่อน เลบ(Siphon Bell)

บ้านผักไฮโดร


คลิก..ภาพด้านบนดูฟาร์มปลูกเมล่อน ไซฟ่อน เบล

การทำไซฟ่อน เบล(Siphon Bell)

บ้นผักไฮโดรคลิก..ภาพบนชมคลิบลับ การทำไซฟ่อน เบลคลิบ และข้อมูลต่างๆในเว็บนี้ถือเป็นลิขสิทธิของ อาจารย์
จาบ ทวียศ อนุญาตเฉพาะลูกศิษย์ที่เข้าอบรม สามารถนำ
ไปใช้งานได้  แต่ห้ามนำไปใช้เพื่อการพานิชย์ ซื้อ/ขาย
ทำซ้ำ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น