25610126

คลิก....ดู Clip ถ่ายการทำ siphon Bell 
DIY ทำไซฟ่อน(Siphon Bell) ใช้เอง บ้านผักไฮโดร เราสอนกันแบบนี้ Tel/Line 063 114 9642

DIY ยูเล็มทำเอง

คลิก..ดูคลิปการใช้จิ๊กทำยูเล็มใช้กันเอง
การทำยูเล็มใช้เองง่ายๆ  โดยใช้จิ๊ก(แบบการผลิต)จะทำงานง่ายกว่า ทำได้ยูเล็มทุกตัวอย่างมาตรฐาน ทำขายได้  Tel/Line 063 114 9642


DIY การทำBig Pot

คลิกที่ภาพดูวิธีการสร้าง Big Pot แบบ DIY
เราสอนให้ลูกศิษย์ทำได้เอง ในระบบน้ำขึ้น-น้ำลงที่กำลังเป็นที่สนใจในต่างประเทศ และถือว่าเป็นระบบ Hydroponics ที่สามารถปลูกได้มากกว่า ผักสลัด

Tel/Line 063 114 9642

25600731

การคำนวนปริมาณปุ๋ย A-Bอัตโนมัติ

Program คำนวนปุ๋ยA-Bคลิกที่ภาพ
วิศวกรแบบบ้านผักไฮโดร เราทำเกษตรแบบวิศวกร..คลิกที่กราฟหาค่าปริมาณปุ๋ย A-B ง่ายๆแบบ4.0..5555 

25600429

สูตร การคำนวนแผนการปลูกของฟาร์มผักไฮโดร

คลิก  ภาพ Download Program สูตรมาใช้งาน
สำหรับลูกศิษย์ที่มาอบรมฯ คงไม่ยากและรู้วิธีใช้ program นี้
ขอให้สนุกกับแนวคิดเกษตร 4.0 แบบบ้านผักไฮโดร

25590107

สูตรคำนวนปริมาณน้ำผสมปุ๋ย A+B เข้มข้น

ถึงเวลาที่จะผสมปุ๋ยผง A-B ไปเป็นปุ๋ยน้ำเข้มข้น( Stock Solution) และนำปุ๋ยน้ำเข้มข้นไปใช้งานเทียบกับค่า EC ที่เราเรียกว่า (Working Solution)ในตารางที่ผมทำขึ้น Download ไปใช้งานได้เลยครับในรูปแบบ Excel ..และตาราง..ง่ายๆช่วยได้เยอะวิศวะทำเกษตรก็อย่างนี้.....>>>>

สูตรการคำนวนหาถังหรือบ่อบรรจุปุ๋ย A+B

ปัญหาเรื่องการคำนวนหาถังบรรจุปุ๋ย A+B ใช้ในระบบราง Hydroponics ต้องขุดบ่อ หรือ หาถังขนาดกี่ลิตรถึงเพียงพอ  ง่ายๆครับ คลิกที่ภาพแทนค่าสูตร เท่านั้นก็ได้ขนาดบ่อพัก หรือถังที่เหมาะสมแล้วครับ..

เทคนิกการผสมปุ๋ย A-B เข้มข้น

เทคนิกการใช้กราฟบ้านผัก ปรับค่า EC

เทคนิกการปลูกผักไฮโดรใน Big Pot

เทคนิกปลูกผักไฮโดรโปนิก แบบ FDA ใน Big Pot