Review การทำฟาร์มแอโรเ(NFLT)

 **ดูคลิบเรียงไปตามลำดับครับ ที่สำคัญคื่อIntro ต้องดูให้จบ**

INTRO..

ทำหัวผักบัว..

ประกอบถังและเครื่องกวนอากาศ

บ้านผักไฮโดรอนุสิทธิบัตร เป็นของอ.จาบ ทวียศ 
ยอมให้ลูกศิษย์ที่เข้าอบรมในหลักสูตรของศูนย์เรียนรู้
บ้านผักไฮโดร และศูนย์เรียรู้แอโร่โปนิกส์ เทคโนโลยี 
เซ็นเตอร์(ATC)สามารถคัดลอก เรียนแบบ ทำซ้ำได้ 
เพียงเพื่อใช้ส่วนตัว ห้ามนำไปจำหน่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น