ระวังจะถูกต้ม!!!เรื่องโรงเรือนกัญชา

 บ้านผักไฮโดร


สรุปการปลูกกัญชา มีด้วยกัน3วิธี

1.ปลูกในห้องแบบ Indoor ปลุกภายในอาคาร ต้องจัด
แดดเทียม+แอร์+เครื่องควบคุมความชื้น(ราคาแพง)
2.ปลูกแบบภายนอก Outdoor ใช้ธรรมชาติเช่น แดด
อากาศ ความชื้น ดิน แต่ใช้ระบบปลูกแอโร่ดปนิกส์
ปลูกบนพื้นคอนกรีตได้
3.ปลูกแบบใช้โรงเรือน Greenhouse 1.โรงเรือนหลังคาโค้ง เป็นโรงเรือนที่ราคาถูกที่สุด


2.โรงเรือนแบบหลังคา2ชั้น แบบนี้จะมีราคาแพงที่สุด


3.โรงเรือนหลังคารูป ก ไก่ เป็นโรงเรือนที่ราคาอยู่ใน
ระดับกลาง

ขอฟันธงครับ  ในเรื่องการปลูกกัญชาให้ได้เงินล้าน
คืออย่าทำโรงเรือน!!!แต่เลือกปลูกแบบ Outdoor
ผสมกับการปลูกแบบฟาร์มแอโร่โปนิกส์ อัตโนมัติ
คิดแค่นี้พวกเราก้ได้กำไร ทันทีเพราะไม่ต้องเสียเงิน
ค่าโรงเรือน  และถ้าจะใช้ให้ใช่โรงเรือนหลังคาโค้ง
เท่านั้น เพราะไม่ว่าจะใช้แบบไหน อากาศไม่ไหล
อยู่ดีร้อนเท่ากันครับ***อย่าไปเชื่อคนขาย***

ฟาร์มปลูกต้องเป็นแปลงขนาดเล็กหลายแปลง โดย
ใช้แนวคิด 3+1model(อ.จาบคิดคนแรก) ปลูกแบบ
Outdoor 2แปลง+1แปลงเป็น Greenhouse และต้อง
มีโรงเพราะกล้า(อนุบาล)1โรง รวมเท่ากับ4พอดี

แนวคิดทำโรงเรือนปลูกกัญชาให้เย็นขนลุก โดย
อาสัยความรู้แบบวิศวะ แบบโรงเรือนเปียก(อ.จาบ
คิดคนแรก)
หลักคือ
1.เอาน้ำรดหลังคาโรงเรือนให้เปียกทั้งหมด  จะเกิด
เหตุการณ์อีแวบ(Evaporator)คือการระเหยของน้ำ
เมื่อโดนแดดเผาและลม ก็จะดูดความร้อนออกจาก
โรงเรือนได้
2.อากาศในโรงเรือนให้เย็นโดยติดพัดลม ปรับให้
ความเร็วของลมเร็วขึ้น ถ้าทำทั้ง2แบบการลดความร้อน
ไม่ใช่เรื่งยาก และราคาถุกทำได้เอง ดู คลิบล่างนี้เลย

บ้านผักไฮโดร


 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น