แปลงแอบปลูก ระบบแอโร่โปนิกส์ ใช้ไซฟ่อนเบล

 

บ้านผักไฮโดร

แปลงแอบปลูกเป็นการออกแบบแปลงปลูกกัญชาระบบแอโร่โปนิกส์ 
เทคนิคนทคนิคน้ำขึ้น-ลง โดยใช้ไซฟ่อน เบลในการควบคุมการทำ
งานระบบน้ำขึ้น-ลง อนุสิทธิบัตร #18887

บ้านผักไฮโดร

การปลูกต้นอ่อนกัญชาในระบบแอโร่โปนิกส์ 
****ห้ามเอาดินที่ติดรากออกเด็ดขาด*** 
ควรเพราะเลี้ยงต้นอ่อนจนมีอายุ1เดือนก่อน เพราะ
1.คัดเพศได้ ว่าเป็นต้นตัวผู้ หรือตัวเมีย 
2.ดูความแข็งแรงของต้นกัญชา 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น