สรุปฟาร์มกัญชาต้องแบบนี้เท่านั้น

 บ้านผักไฮโดร

การอบรมภาคปฏิบัติทำฟาร์มปลูกกัญชา-กัญชง
อัตโนมัติ ระบบแอโร่โปนิกส์ สรุปตรงนี้

1.ผู้เข้าอบรมต้องทำฟาร์มปลูกกัญชา-กัญชง
ได้เอง 
2.เขาใจและสามารถเลือกใช้ระบบปลูก แอโร่โปนิกส์
ได้อย่างถูกต้อง

บ้านผักไฮโดรสรุป. 1.ต้องพื้นคอนกรีตได้ระดับน้ำเท่านั้น
2.ไม่ทำแปลงใหญ่ใช้เพียง100-200ต้น/แปลง
3.ถังปุ๋ยใช้ต่อแบบถังพวง
4.ปั๊มน้ำให้ใช้ปั๊มมากกว่า1ตัวต่อแบบขนาน
5.การใส่ปุ๋ย A-B ต้องแบบอัตโนมัติเท่านั้น


บ้านผักไฮโดร
แนวคิดการต่อปั๊มน้ำแบบขนาน
บ้านผักไฮโดร
แนวคิดการต่อเครื่องใส่ปุ๋ย+ควบคุม pHน้ำอัตโนมัติหาสินค้าในการทำฟาร์มปลุกกัญชาอัตโนมัติ คลิกที่
รูปล่างนี้

บ้านผักไฮโดร


 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น