ต้นแบบฟาร์มปลูกกัญชา

บ้านผักไฮโดรแนวคิดในการปลูกกัญชา-กัญชงแบบลุงวิศวะสอนเกษตร
สิ่งที่ต้องทำ
  • ต้องปลูกกัญชาให้โตและเก็บเกี่ยวได้ทุกเดือน
  • การปลูกใช้คนงานน้อยสุด
  • ใช้เทคโนโลยี่ระบบปลูกสูงสุดของโลก เร่งให้โตไว
  • ยังยึด"ความพอเพียง"ระบบปลูกต้องทำได้เอง
  • วางแผนปลูกแบบ3+1model
บ้านผักไฮโดรแนวคิดการออกแบบฟาร์ม
1.    ระบบปลูกต้องออกแบบให้ยึดกับที่ แต่เคลื่อนย้าย
       เพียงตะกร้าปลูก
2.    ระบบถังปุ๋ยใช้ถังเล็กหลายๆถังแล้วต่อรวมกันเป็นพวง
3.    ระบบปั๊มน้ำใช้มากกว่า2ตัวต่อเป็นระบบขนาน
4.    ใช้การเติมปุ๋ยและควบคุมแบบอัตโนมัติ
5.    ไม่ทำฟาร์มใหญ่ แต่ฟาร์มขนาดเล็กหลายๆฟาร์ม
***ฟาร์มปลูก(Outdoor2+Green house1)=3 และโรงอนุบาล1)
นี่คือ 3+1 model****

บ้านผักไฮโดรปลูกOutdoor กำไรทันทีคือไม่ต้องเสียค่าโรงเรือน และให้เพิ่ม
แดดเที่ยมตอนดึกอีก3-4ชม.

บ้านผักไฮโดรเครื่องเติมปุ๋ยอัตโนมัติ ต้องใช้เพื่อลดเวลาคนงานวัดปุ๋ย ใส่ปุ๋ย
ทุกวัน ในกรณีที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ให้ใช้เครื่องปรับค่า pH
ร่วมกับเครื่องใส่ปุ๋ยด้วย

บ้านผักไฮโดร


ดูรายละเอียดเครื่องมือใช้ในฟาร์มปลูกอัตโนมัติ คลิกดูกันเองครับ
Tel 0814419642 / 0631149642 อ.จาบ ทวียศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น