25590105

Slide- การทำ"ไฮโดรภาคสนาม

ศูนย์เรียนรู้บ้านผักไฮโดร ได้พยายามหาเทคนิกใหม่ โดยใช้กราฟ หาค่าปุ๋ย A-B ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ คลิกที่ภาพครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น